Chiến dịch ký tên đóng cửa Sở Chỉ Huy Quân Sự Hoa Kỳ Tại Châu Phi

Translation by Chimurenga Asante Nguyễn

Ngày 1 Tháng 10 Năm 2018 đánh dấu 10 năm thành lập Sở Chỉ Huy Quân Sự Hoa Kỳ Tại Châu Phi (AFRICOM) – Cơ quan này được thành lập vào ngày 1 Tháng 10 Năm 2008. Với tổng kinh phí là 236.9 triệu Mỹ kim.

Với việc thành lập Sở Chỉ Huy Quân Sự Hoa Kỳ Tại Châu Phi khơi mào cho một ván bài mới, trong nỗ lực giành trọn sự ảnh hưởng lên cả châu lục với hàng ngàn binh lính Hoa Kỳ hiện đang trú đóng tại hơn 30 quốc gia Châu Phi và hàng tá doanh trại bao phủ khắp châu lục này. Những chánh phủ chấp nhận cho người Mỹ đóng quân đã chấp nhận từ bỏ chủ quyền của họ để phục tùng đế chế Hoa Kỳ, mục tiêu của đế chế này là ngăn chặn các lực lượng độc lập nổi lên chống lại chủ nghĩa bá quyền nước lớn lên cả châu lục.

Vì vậy, chúng tôi Những Người Ký Tên vào biên bản này, cùng tham gia với tổ chức Liên Minh Của Những Người Da Đen Vì Hòa Bình (Black Alliance for Peace (BAP)) đề xuất phải chấm dứt và bãi bỏ AFRICOM. Chúng tôi cho rằng AFRICOM là một phần chương trình của ngành công nghiệp kỹ nghệ quân sự, chúng tôi phản kháng lại ý đồ này của chủ nghĩa đế quốc Mỹ. Đây là sự nguy hại cực kỳ nghiêm trọng đối với nhân dân Châu Phi và thế giới.

Chúng tôi yêu cầu các thành viên của Congressional Black Caucus (Quốc Hội Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Châu Phi) phải ngay lập tức triệu tập những phiên điều trần về AFRICOM và yêu cầu chánh quyền Hoa Kỳ đóng cửa tất cả các căn cứ quân sự tại Châu Phi và dừng ngay việc sử dụng chúng vào việc xây dựng kho bãi cho máy bay không người lái hay tài trợ các hoạt động khủng bố. Một phần cùa AFRICOM là “hỗ trợ ổn định khu vực, an ninh cũng như thịnh vượng”. Tuy nhiên về bản chất nó hoàn toàn đi ngược lại những điều trên đây.

Chúng tôi nói không với sự can thiệp của Hoa Kỳ vào tất cả các nước nào trên thế giới và nói không với sự hiện diện liên tục các căn cứ quân sự ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Chúng tôi nói không tới bất kỳ chánh phủ Châu Phi nào đồng ý cho việc thiết đặt sở chỉ huy AFRICOM. Những hành động như vậy là sự phản bội cho lý tưởng đấu tranh giành độc lập của cả châu lục và sẽ là tiền đề cho sự xâm lăng đô hộ đối với nhân dân Phi Châu.

Hoa Kỳ cút khỏi Châu Phi!

Chấm dứt ngay Chiến Tranh áp đặt lên Châu Phi và nhân dân Phi Châu tại ngay nước Mỹ cũng như ở hải ngoại!

Đứng lên cùng với Nhân dân – Chống lại Chiến Tranh và chủ nghĩa Quân Sự Hóa trên Tất cả mọi nơi Thế Giới!

Đóng cửa ngay toàn bộ các căn cứ quân sự Hoa Kỳ và NATO!

Link ký tên!